Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2014

adorbale
było mi(nę)ło
— wcalenieszkoda
adorbale
adorbale
0377 bfbe
Reposted fromdrosera drosera viasweetnothingg sweetnothingg
adorbale
I będziesz jeszcze pragnął By ona była mną
— Katy Perry "Wish you the worst"
Reposted fromxalchemic xalchemic viasweetnothingg sweetnothingg
adorbale
4000 f677
5624 a25e
adorbale
adorbale
9766 a452
adorbale
Sobota, łóżko. Cotygodniowa arena walki głodu z lenistwem.
— Pan Mru
Reposted fromriddl3m riddl3m viasweetnothingg sweetnothingg
adorbale
- Mężczyźni najsurowiej oceniają kobiety, których nie mogą mieć.
- A kobiety mężczyzn, których miały.
— fejs
Reposted fromthesmajl thesmajl viasweetnothingg sweetnothingg
adorbale

Być spokojnym,

niczym się nie martwić.

Bez żadnych depresji,

lęków, nerwic, obsesji.

Nie krzyczeć zbyt głośno,

nie płakać zbyt intensywnie,

nie klnąc za często,

nie śmiać się publicznie.

Nie pić za dużo,

nie palić.

Palenie przecież

skraca życie.

Płacić podatki,

chodzić do kościoła.

Mieć duży dom, rodzinę.

Dziecko zawsze zapinać w foteliku.

Być pełnoprawnym

członkiem społeczeństwa.

Głosować na wyborach,

nie przechodzić na czerwonym.

Jeść tylko zdrowe jedzenie,

w bagażniku

zawsze wozić

zapasową oponę.

Nie zabijać owadów

(pająki zawsze

przykrywać szklanką

i wynosić na dwór.)

Nie myśleć o niczym dłużej

niż kilkanaście sekund.

Żyć złudnym szczęściem,

w błogiej niewiedzy.

Jak świnia

na prochach

zamknięta

w klatce.

— LittleJack.soup.io
adorbale
Przeznaczeniem inteligentnego człowieka jest samotność. 
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromonelovepls onelovepls viasweetnothingg sweetnothingg
adorbale
1464 a377
Reposted fromShini Shini viasweetnothingg sweetnothingg
adorbale
adorbale
(...) Tak mi jest głupio kończyć, boję się, aby to wszystko nie wypadło sucho i fałszywie. Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej sie chyba milczy.
— Marek Hłasko w liście do przyjaciela
Reposted fromblueinsane blueinsane viasweetnothingg sweetnothingg
adorbale
Ogólnie wkurwia mnie fakt, że ludzie, którzy są dla mnie ważni, z czasem traktują mnie jak powietrze. A później ni stąd, ni zowąd pytają się czemu jestem w złym nastroju, bądź nie mam ochoty z nimi gadać.
Reposted frommefir mefir viasweetnothingg sweetnothingg
5853 2591
Reposted fromunco unco viasweetnothingg sweetnothingg
adorbale
adorbale
adorbale
Nic się nie stało. To tylko serce roztrzaskało mi się na 13 miliardów kawałków. Ale spokojnie, już je zbieram. Daj chwilę, bo nie wiem czy wiesz, ale 13 miliardów to dużo. Chwilka minie zanim je zbiorę.
Reposted fromteaholic teaholic viasweetnothingg sweetnothingg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl